Fra hav til bord

DNA test hjælper med at sikre sporbart, bæredygtig fisk og skaldyr

Svindel med fisk og skaldyr, gennem salg af fisk- og skaldyrsprodukter med vildledende etiketter, beskrivelse eller løfter, har udviklet sig til en udbredt form for fødevaresvindel.

En nylig global analyse antyder at gennemsnitligt 30% af fisk og skaldyrsprodukter er fejlbeskrevet eller har forkert mærkning.

Fisk og skaldyr kan i enkelte tilfælde utilsigtet blive blandet, men fejlmærkning truer ikke alene troværdigheden for ærlige fiskere og forhandlere af fisk og skaldyr, det underminerer også de fremskridt der er gjort af bæredygtige fiskerier. Samtidig kan det gøre det muligt for ulovlige og uregulerede fiskeripraksisser at gå uopdaget.

En sporbar forsyningskæde er altafgørende for at sikre MSCs vision om sunde verdenshave samt MSCs løfte til forbrugerne, om at MSC mærket fisk og skaldyr stammer fra bæredygtige kilder.

Hvad er Sporbarhed?

I 2013 sendte ’hestekødsskandalen’ chokbølger gennem den europæiske fødevareindustri.

Den svigagtige erstatning af oksekød med billigere hestekød i burgere og færdigretter efterlod forbrugere og detailhandlen chokeret, alarmeret af at de var blevet ofre for det største eksempel på fødevaresvindel i årtier.

Skandalen fremhævede ikke blot de genveje som fødevarefabrikanterne skyder i deres forsøg på at konkurrere om de laveste priser. Den understregede også kompleksiteten i de globale fødevareforsyningskæder og udfordringerne i at overvåge hvert led i kæden. Næsten over natten kom vigtigheden af sporbarhed – evnen til at spore enhver fødevare gennem alle led i produktion, forarbejdning og distribution – til at stå højst på både den offentlige og politiske agenda.

Motiver bag fejlmærkning

Det kan være noget nær umuligt at identificere fisken i et produkt ud fra synet alene, som vist ved disse to panerede fileter af Atlanterhavstorsk (Gadus morhua), (venstre) og Pangasius (Pangasianodon hypothalamus) (højre).

Selvom det er muligt for fisk og skaldyr utilsigtet at blive blandet sammen med andre arter i forskellige led i forsyningskæden, så er tilsigtet svindel med fisk og skaldyr motiveret af profit.

Videnskabelige undersøgelser har gang på gang afsløret høje rater af fejlmærkning blandt fisk med høj efterspørgsel såsom atlantisk blåfinnet tun (Thunnus thynnus) og vildtfanget kongelaks (Oncorhynchus tshawytscha) samt mindre rater i færdigretter såsom fiskefingre.

Højere rater af fejlmærkning er typisk blevet rapporteret i restauranter og take-away boder, end hos supermarkederne.

Konsekvenserne ved fejlmærket fisk og skaldyr

Uanset incitamentet, så kan implikationerne ved fejlmærket fisk og skaldyr blive alarmerende og omfattende.

Illegalt, urapporteret og ulovligt (IUU) fiskeri.

IUU fiskeri referer til fiskeriaktiviteter der ikke overholder nationale, regionale eller internationale fiskeribevarelses- eller forvaltningsregler og foranstaltninger.

Illegal fangst påvirker pålideligheden af fiskeriforvaltningsmodeller og kan føre til at der bliver sat unøjagtige mål for lovligt fanget fisk. Dette kan potentielt medvirke til kollaps af visse bestande og forhindre genopretningen af andre.

Forbrugerbedrag
Der hvor fisk er fejlagtigt mærket, kan forbrugere komme til ufrivilligt at spise fisk der er mindre bæredygtigt eller som ikke lever op til deres etiske kriterier.

Handlen med sårbare og truede arter kan foregå ubemærket

En stor forhindring for sporbarheden af fisk og skaldyr i visse dele af verden, er den utilstrækkelige navngivning og mærkning af fisk og skaldyr, når det bevæger sig igennem forsyningskæden. I USA kan tvetydige navne såsom 'grouper' lovligt bruges til at beskrive enhver af de 65 arter af havaborrer, inklusiv den truede Sort koralbars (Hyporthodus nigritus).

MSCs Sporbarhedsstandard

På trods af de klare trusler svindel med fisk og skaldyr udgør, så er der håb. I 1999 udviklede MSC sin Sporbarhedsstandard for at sikre, at hver distributør, forarbejder og forhandler, der handler med MSC certificeret fisk og skaldyr har effektive sporbarhedssystemer på plads.

MSC´s Sporbarhedsstandard forsikrer forbrugerne om, at den MSC -mærket fisk og skaldyr, de køber er blevet indkøbt lovligt fra en bæredygtigt forvaltet kilde, ikke er blevet blandet med ucertificerede fisk og skaldyr, og kan spores i forsyningskæden fra hav til bord.

Idag er over 3000 virksomheder verden over MSC certificeret. For at sælge MSC mærket fisk og skaldyr, skal hver virksomhed i forsyningskæden have et gyldigt MSC Sporbarhedscertifikat og bestå regelmæssige uafhængige auditeringer for at beholde det.

DNA test

Farven, formen og teksturen på fisk og skaldyr kan ofte ændres til uigenkendelighed under forarbejdningsprocessen af fiskeprodukter. Dette gør det noget nær umuligt præcist at identificere fiskearten i et produkt ud fra synet alene. Men uanset hvordan et fiske- eller skaldyrsprodukt opbevares (friskt, som konserves eller frossent) og i hvilken form det er (filet, rogn, finner, forarbejdet), så vil selv det mindste fragment indehold én unik genetisk kode.

Ved at sammenligne et bestemt DNA segment med et reference kartotek indeholdendede genetiske koder fra de fleste fiskearter, kan forskere identificere præcis hvilken art der er tilstede i en prøve og, for nogle arter ned til helt bestemte populationer, hvor i verden arten blev fanget.

Siden 2009 har MSC bestilt DNA test på hundredevis af MSC certificerede produkter fra hele verden. I kombination med produkt tilbagesporringer og mængdeopgørelser i forsyningskæder, bruges DNA test programmet til at overvåge effektiviteten af MSC Sporbarhedscertificeringsprogrammet og til at verificere ægtheden af produkter der bærer det blå MSC mærke.

MSCs seneste DNA test resultater

Den seneste test viste at 99.6% af MSC mærkede produkter er korrekt etiketteret.

Undersøgelsen testede 256 unikke produkter og 13 forskellige fiskearter, anskaffet fra detailhandlen i 16 lande

Resultaterne af MSCs DNA test var meget potitiv, set i forhold til den store mængde af fejlmærking på det åbne marked.
Eksempelvis viste en nylig videnskabelig meta analyse, der sammenlignede 51 lignende DNA undersøgelser med i alt 4500 prøver af fisk og skaldyr (primært fra detailhandlen) at den gennemsnitlige globale fejlmærkning var på 30%.

På trods af dette bliver anomalier grundigt efterforsket og der udføres korrektioner for at sikre, at MSCs sporbarhedsstandard fortsat benyttes korrekt.

MSC 2015 DNA test resultater, geografi og antal succesfulde MSC mærkede produkt tests

I den seneste runde af MSCs DNA test program, var det ene produkt der blev identificeret som fejlmærket en frossen fiskefilet fra en europæisk supermarkedskæde, mærket som MSC certificeret Southern rock sole (Lepidopsetta polyxystra).

DNA test resultatet identificerede istedet produktet som arten Northern rocksole (Lepidopsetta bilineata).

Denne enkeltstående hændelse blev undersøgt ved at tilbagespore dokumentationen gennem forsyningskæden, mens de relaterede certificeringsorganer blev underrettet, og ejerne af varemærket blev informeret om resultatet. Det blev konkluderet at der ikke var noget der tydede på en bevidst forbytning af MSC certificerede arter med en ikke certificeret art, men derimod forbytning ved en fejl, af to tætbeslægtede arter fanget i MSC certificerede fiskerier.

Konklusioner og fremtidsplaner

Resultaterne af MSCs DNA test program er meget postitve. De forsikrer forbrugerne om, at de MSC mærkede fisk og skaldyr de køber er fremskaffet fra en bæredygtig kilde, ikke er blandet med ikke-certificeret fisk og skaldyr og kan spores langs forsyningskæden fra hav til bord

Ikke destro mindre tager MSC sporbarhed meget seriøst og fortsætter med at overvåge forsyningskæden for certificeret fisk og skaldyr tæt.

Når vi ser ud i fremtiden vil rækkevidden af MSCs test program blive udvidet til at inkludere flere fisk-og skaldyrsprodukter og nye teknologier til at verificere ægtheden af produkter, der er sværere at teste ved hjælp af DNA, vil blive undersøgt.

Del denne historie:

Læs den fulde rapport(Engelsk)
Mere om MSC (Engelsk)
Mere om MSC

Oversat fra Engelsk

Forfatter:
Dr Lucy Anderson,
Videnskabskommunikationschef
Marine Stewardship Council

Besøg os på:
www.msc.org/dk/
Facebook
Twitter
Instagram

Alle billeder er underlagt copyright
Nice and Serious
Paul Winch-Furness
Felipe Caparrós Cruz
Ulf Berglun